Tag: בוני רייט

שבוע נוסף מתקרב לקצו פה על הספינה, והנה ערן עם "שישי ובלוז שלו", מראה לנו שגם כשזה נוגע לבלוז, הנשים רחוקות מלהיות פראייריות... ערן: מהי קלישאת הבלוז [...]
1 / 1 POSTS