Homeסדרת השנים- 1971

השבוע עסקנו בהתחלות במוזיקה ובחיים לכבוד השנה החדשה והחגים שפקדו אותנו ומאיימים לא לעזוב לעולם.
לפחות לשבוע הקרוב(עד כיפור) אנחנו חוזרים למסלול הרגיל של קולומבוס ולסדרת השנים הכרונולוגית שלנו.
והשנה למנייננו היא 1971, שנה שגם היא התחלה של הרבה כיוונים חדשים במוזיקה ותפיסה מוזיקלית רעננה ומעניינת.
כמובן שגם זו שנה שתקשה עלינו מאוד נוכח הכמות האדירה של אלבומים ושירים שאנחנו מאוד אוהבים, אבל כמו תמיד אנחנו ננסה לברור עבורכם את הדברים האהובים עלינו ביותר.
הנה אחד כזה…

Newer Post
Older Post
WORDPRESS: 0
DISQUS: 0