טאג: ויליאם שייקספיר

;Take all my loves, my love, yea, take them all ?What hast thou then more than thou hadst before ;No love, my love, that thou mayst true love call ...
1 / 1 פוסטים